Some text some message..

برهان

شرکت مشاوران برهان با دارا بودن درکی عمیق از قوانین‌، مقررات و شرایط حاکم بر بازار ایران و با همراهی تیمی مجرب از کارشناسان حقوقی،‌ مالی و منابع انسانی مفتخر است تا طیف گسترده ای از خدمات مشاوره مدیریتی را به مشتریان خود در بازارهای داخلی و خارجی ارائه دهد. مأموریت اصلی شرکت برهان،‌ ارائه خدمات حرفه ای، تخصصی،‌ آینده نگر،‌ دانش محور و به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بین المللی است. برهان در زمره نخستین شرکت های ارائه دهنده خدمات متمرکز و یکپارچه حقوقی-مالی است و تلاش مدیران شرکت آن است که مشتریان بجای مراجعه به شرکت ها و مؤسسات گوناگون برای تأمین نیازهای خود،‌ خدمات جامعی را در ساحت های مختلف مدیرتی دریافت نمایند. ناگفته پیداست که نیازهای راهبردی،‌ مالی و حقوقی شرکت ها با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند و انجام تمامی این امور توسط یک نهاد کمک شایانی به افزایش کیفیت این مجموعه خدمات خواهد نمود. خدمات حقوقی: الف)‌ قراردادها و حقوق تجاری ۱. مدیریت فرآیند مذاکرات حقوقی شامل مذاکره،‌ تهیه پیش نویس و متن نهایی ۲. بازبینی قراردادها جهت انجام هرگونه اصلاح و تعدیل در صورت لزوم ۳. تهیه و ارایه جدول زمانبندی ایفای تعهدات و نظارت بر اجرای آن ۴. امور مربوط به حقوق مالکیت فکری ۵. تدوین اسناد حقوقی مورد نیاز شرکت ها ۶. شناسایی مشخصه های تجاری ازجمله علائم تجاری و اختراعات ب)‌ امور داوری، قضایی و شبه قضایی ۱. حضور در جلسات رسیدگی داوری به عنوان نماینده موکلین جهت حل و فصل اختلافات در داخل و یا خارج از کشور ۲. اجرای رأی داور در مراجع قضایی ۳. انجام مذاکرات جهت حل و فصل اختلافات پیش از مراجعه به مراجع قضایی و شبه قضایی ۴. اقامه دعاوی حقوقی و کیفری در داخل و خارج از کشور ۵. ارائه خدمات شبه قضایی ۶. اجرای آرای صادره از مراجع قضایی ذیصلاح در داخل و یا خارج از کشور ۷. تنظیم لوایح دفاعیه جهت ارایه به مراجع قضایی رسیدگی کننده ۸. پیگیری شکایات و دعاوی مطروحه در مراجع انتظامی و نظارتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و سایر ادارات زیرمجموعه ۹. تنظیم و تدوین آیین نامه نحوه تشکیل، اداره و رسیدگی کمیسیون حل و فصل اختلافات کاری ج)‌ تنظیم مقررات ۱. تهیه و تنظیم موافقتنامه مجوز ۲. نظارت بر متابعت از مقررات ۳. رصد قوانین و مقررات تازه تصویب ۴. ارایه مشاوره های لازم در خصوص تفسیر قوانین و مقررات ۵. تمامی پیگیری های لازم جهت اخذ هرگونه مجوز و پروانه از مراجع دولتی و عمومی ذیصلاح جهت آغاز و یا ادامه فعالیت کسب و کار موکلین و مراجعین خدمات مالی الف) تأمین مالی ۱. خدمات مربوط به پلمپ دفتر قانونی ۲. ثبت اسناد مالی و بروز رسانی حساب ها ۳. تهیه و تنظیم لیست های مالیات حقوق و بیمه ۴. بهینه سازی سیستم ها و گزارش های مالی ۵. ارائه راه حل های مربوط به تأمین سرمایه در بازار مالی ایران ۶. ارائه مشاوره در خصوص ورود به بازار سرمایه ایران ب)‌ سرمایه گذاری ۱. تدوین گزارش های تحلیلی و تحقیقی در مورد بازار سرمایه ۲. ارزیابی موقعیت های بالقوه سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران ج)‌ بانکداری ۱. افتتاح حساب بانکی در ایران ۲. نقل و انتقال وجه در داخل و به خارج از ایران د)‌ خدمات حسابداری و حسابرسی ۱. حسابرسي داخلي ۲. انجام امور انبارگرداني طبق اصول و استانداردهاي حسابداري و دستور العمل هاي انبارگرداني ۳. انجام بازرس قانوني شرکت هايي که مطابق مفاد قانون تجارت ملزم به تعيين بازرس قانوني هستند
وبسایت
دستگاه های پشتیبانی شده