Some text some message..

فرا نت

امروزه با گسترش دنیای فناوری و اطلاعات و استفاده ی فراگیر از دنیای مجازی ، بسیاری از کسب و کارها راه خودرا به این دنیا باز کرده اند . فرانت بزرگترین شبکه ی اجتماعی موسیقیست ، این شبکه بر پایه ی ساخت جامعه ای انحصاری بر اساس توسعه ی کسب و کار برای تمامی فعالان عرصه ی موسیقی و ایجاد اعتماد برای ارائه دهندگان خدمات و مشتریان به وجود آمده است.
اپلیکیشن اندروید
وبسایت
دستگاه های پشتیبانی شده