Some text some message..

فیت بال

ورزش فوتبال از سه بخش مهم تشکیل شده است که عبارتند از : آمادگی جسمانی ، تکنیک و تاکتیک پذیری بازیکنان. در صورتی که بازیکن فوتبال به لحاظ جسمانی آماده نباشد، اجرای تکنیک فردی به ویژه در دقایق پایانی مسابقه مختل و با مشکل مواجه خواهد شد. اگر بازیکن از نظر بدنی آماده باشد،قدرت دید ، میزان دقت وتوجه ، عکس العمل های غریزی، انطباق پذیری ، خلاقیت ، خونسردی ، مهارت ، اعتماد به نفس ، قدرت تصمیم گیری به موقع و طاقت یا استقامت او در حد مطلوب خواهد بود. در اپلیکیشن "فیت بال" تلاش بر این بوده در راستای بالابردن سطح آمادگی جسمانی و انجام درست حرکات گامی بلند برداشته شود. در "فیت بال" بیش از 500 حرکت بدنسازی و کاردیو وجود دارد که در هر حرکت عضلات هدف ، عضلات ثانویه ، آماده سازی قبل از انجام حرکت،شکل صحیح انجام حرکت و تصاویر مرتبط مشخص شده است. در آینده برنامه بدنسازی فوتبالیست های بزرگ ایران و دنیا ، حرکات کششی ، قدرتی و... به "فیت بال" اضافه خواهد شد.
اپلیکیشن اندروید