Some text some message..

نت کوله

اپلیکیشن نُت کوله در راستای ارتقای دانش موسیقی برای علاقه مندان با زبانی ساده میباشد. نُت کوله با تفکیک موسیقی ایران و جهان در 3 قالب مُد ها ، آهنگسازان و سازها با امکانات ویژه و منحصر بفرد خود دریچه ی تازه ای از موسیقی را برای علاقه مندان به هنر موسیقی گشوده است هدف اصلی نُت کوله آشنایی هرچه بیشتر با تمامی دستگاه های ایرانی و همچنین مُد های قرون وسطایی موسیقی غرب میباشد. در کنار آن نُت کوله بستر مناسبی برای ساز شناسی فراهم کرده است که با تفکیک دقیق انواع ساز ها و نشان دادن گستره ی صدایی هر ساز روی خطوط حامل موسیقی میتوان به شناخت هر چه بهتر ساز ها پرداخت . علاوه بر این نُت کوله اطلاعات جامعی از آهنگسازان بزرگ ایران و جهان را با امکانات منحصر به فرد خود در اختیار مخاطبین و علاقه مندان خود قرار میدهد .
اپلیکیشن اندروید