Some text some message..

الگوریتم گوگل پنگوئن

در این صفحه میتوانید آخرین مقالات وبسایت مبناپلاس را مشاهده کنید.

بسشبسش

هر هفته یک ایمیل آموزشی، بدون پرداخت هزینه، تا هر وقت بخواهید

الگوریتم گوگل پنگوئن چیست؟

  • 163410
  • 0
تاریخ انتشار نسخه اولیه گوگل پنگوئن: ۲۴ آوریل ۲۰۱۲ گوگل بعد از فراز و نشیب هایی که درمورد پاندا ...